top of page

Wrth deithio ar hyd A484 o Gaerfyrddin i Gastellnewydd Emlyn trowch i'r chwith ym mhentre Cynwyl Elfed lle gwelir arwydd yn cyfeirio at y Gangell. Cyrhaeddur y bwthyn gwyngalchnog o fewn dwy filltir.

SUT I GYRRAEDD Y Gangell?

DJI_20201231_142429_991.jpg
bottom of page