top of page

YR EMYNYDD

 

Hwyrach mai fel emynydd y cofir am Elfed yn anad dim wrth i’w emynau gael eu canu’n rheolaidd mewn oedfaon a chymanfaoedd ar hyd y degawdau. Cyfansoddodd emynau at bob achlysur ac astudiodd y grefft yn drylwyr. Ystyrir ei emynau’n fwy synhwyrus nag emynau cynt.

 

Cynhwysir 44 o emynau Elfed yn y caniedydd Caneuon Ffydd a ddefnyddir gan yr enwadau yng Nghymru er 2001. Yr unig awdur sydd â mwy o’i emynau wedi’u cynnwys, sef union ddwbl eiddo Elfed, yw William Williams, Pantycelyn.

 

Perthyn aml i stori ddiddan y tu ôl i gyfansoddi nifer o’r emynau. Edrydd Elfed am y profiad o fynychu Cwrdd Gweddi yng nghwmni ei dad yn troi’n ddwy linell glo yn un o’i emynau;

 

Cerddai ef dan fyfyrio, a’r llwybr yn rhy gynnil i mi fod wrth ei ochr; ac weithiau ni sylwai fy mod wedi colli tir ac yn dilyn fwy neu lai o hirbell. Yn sydyn arhosai, troai ei wyneb yn ôl ataf, a galwai’n dirion, - ‘Dere’n awr.’ Tybiaf mai rhyw adlewyrch o’r profiad hwn wnaeth i mi, wrth ganu’r emyn –‘Arglwydd Iesu dysg i’m gerdded,’ gloi’r pennill cyntaf gyda’r cysur – ‘Mae yn olau ond cael gweld Dy wyneb Di’. Gyda’r alwad, ac un golwg ar ei wyneb, ni theimlwn mor lluddedig; ymhoewai fy ngham drachefn, ac nid oedd y rhiw mor galed i’w dringo.

 

Traddododd Elfed ei anerchiad o Gadair Undeb yr Annibynwyr yn Llangefni yn 1923 ar ‘Yr Emyn Cymraeg’. Roedd yn aelod o fwrdd golygyddol tri o ganiedyddion yr Annibynwyr a gyhoeddwyd yn 1895, 1921 a 1960.

caniadau-welsh.jpg

Ymhlith ei emynau mwyaf adnabyddus mae ‘Arglwydd mae yn nosi, gwrando ar ein cri’, ‘Hyfryd eiriau’r Iesu, bywyd ynddynt sydd’, ‘Cofia’n gwlad benllywydd tirion, dy gyfiawnder fyddo’i grym’, ‘Yr Arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna fy nefoedd am byth’, ‘Pob peth, ymhell ac agos, sy’n dangos Duw i’r byd’ ac wrth gwrs deil ‘Rho i’m yr hedd na ŵyr y byd amdano’ yn boblogaidd mewn angladdau.

 

Cynhwyswyd wyth o’i emynau saesneg yng nghaniedydd Congregational Praise ar un adeg a tebyg mai’r enwocaf ohonynt fyddai ‘Whom oceans part, O Lord, unite’.

bottom of page